Information till dig som är scout

Här kan du finna information om medlemsavgift, scoutdräkt, utrustningslista och mycket mer.

Scoutdräkten (klicka här för att läsa mer)

Vi vill gärna se att scouten bär scoutskjorta, scoutpiké eller scout t-shirt vid varje scoutmöte. Detta är scouternas
uniform, och man köper dem på www.scoutshop.se. Halsduk och märken fixar vi genom kåren. För att få
märken måste man äga en skjorta. Ekonomiskt stöd till skjorta går att söka på: http://www.majblomman.se/Sokbidrag/Lokalforeningar/mellerud/

Knivbevis

För att få bära kniv måste man ha ett knivbevis. Detta bevis får man av scoutkåren när man klarat vissa kriterier
och moment. Om man missköter sig måste man lämna ifrån sig knivbeviset. Enligt Sveriges lag måste
scoutskjorta vara på för att bära kniven på sig.

Medlemsavgift (klicka här för att läsa mer)

Inbetalningskort för medlemsavgift kommer direkt från scoutförbundet hem till er.
I medlemsavgiften får man bland annat en medlemstidning och blir försäkrad.

Sociala medier

Ibland fotar vi på träffarna för att kunna lägga upp bilder Facebookgruppen ”Melleruds scoutkår (SSF)” och
Instagram. Detta för att ni ska få se vad det är vi sysslar med och för att visa gamla scouter i gruppen att vi
fortfarande håller på. Vill ni inte att ert barn ska vara med på foton? Säg då till någon av ledarna.

Trygga möten

Scouterna vill ha ett samhälle fritt från övergrepp. Vi vill att alla verksamheter och möten för barn och unga ska
vara trygga och helt fria från övergrepp i alla former. Därför har scouterna tagit fram en webbaserad
ledarutbildning som heter Trygga Möten (www.tryggamoten.se). Genom den utbildas scoutledare i hur man
skapar en trygg miljö för barn och ungdomar, hur man förebygger övergrepp och hur man beter sig om man tror
att någon far illa. Alla våra scoutledare har gått Trygga Möten.

Övrigt

Vad tycker du ska vara med på denna sida, recept, lägersånger, knopar? Var med och utveckla!

Utrustningslista