Historia

Historien om Melleruds scoutkår

Det var år 1908 som översten Baden-Powell återkom till England efter boerkriget. Erfarenheterna vid belägringen hade gett honom goda insikter i hur mycket unga människor kunde uträtta när det behövdes. Baden-Powell hade nämligen organiserat staden Mafekings pojkar som ordonnanskår för att få så mycket vuxet manskap som möjligt för tjänst i förssvarlinjerna. Och pojkarna klarade uppgifterna utmärkt.

Det var dessa erfarenheter som gav honom idén till scoutrörelsen och 1908 bildades ”The British Boy Scouts Associations”. Rörelsen spreds snabbt vidare över Europa tack vare hans bok ”Scouting för Boys”, där idéerna utvecklades.

I Sverige grundades den första scoutkåren i Göteborg år 1909. Redan året därpå, 1910, kan man påstå att scoutrörelsen var känd i Dalsland, eller ”på Dal” som man sa, tack vare kamrer Axel Dahlström i Åmål. Från en firma som hette ”Boyscoutmagasinet” i Stockholm beställde han en del scoututrustning som han enligt ett brev säger sig vilja ”förevisa vid ett möte, som för boyscoutrörelsen intresserade personer tänkt hålla i dagarna för bildandet av en boyscoutförening här i staden”. Det beställda bestod bl.a. av en boyscouthatt med hakrem för 2:50 kr, en boyscoutblus för 3 kr och boyscoutbyxor för 1 kr.

År 1911 bildades boyscoutföreningen ”Riddar-Pojkarna” i Åmål med 43 pojkar. I början av detta år var Axel Dahlström närvarande när Sveriges Scoutförbund bildades i Stockholm. 1914 bröt första världskriget ut och verksamheten låg delvis nere, men tog fart efter fredsslutet .

1921 arbetade man på att få till stånd ett scoutdistrikt och i oktober bildades i Uddevalla ”Bohus-Dals scoutdistrikt” med tre verksamma kårer, Lysekil, Strömstad och Åmål. Axel Dahlström blev distriktschef.

I slutet av 20-talet hade flera kårer tillkommit i på Dal. År 1926 bildades scoutkår i Håfreström av Holger Gustavsson, och två kårer i Bäckefors, Bäckefors scoutkår med skogstekniker Olof Waange som kårchef och Bäckefors flickscoutkår med lärarinnan Alb. Jansson som kårchef.

Året därpå, 1927, bildades Melleruds scoutkår av Kristian Wilhelmsson. På ett sammanträde den 15 juli skrevs ett dokument som skickades till Sveriges Scoutförbunds högkvarter i Stockholm. I dokumentet bekräftades att kåren skulle följa de stadgar och bestämmelser, vilka gällde för Sveriges Scoutförbund, och att sökte inträde i förbundet.


Melleruds scoutkår 1927

 

Styrelsen, eller ”kårkvarteret” som det kallades, bestod av kårchef: Fiskhandlare Kristian Wilhelmsson, född 30/3 1902, vice kårchef: Hugo Lindström, född 1903, sekreterare: Pär Bränfäldt, född 24/3 1914 och kassaförvaltare: Stig Andersson, född 1914. Kåren hade vid starten två patruller med totalt 14 pojkar.

Den 17 mars 1929 var ett antal personer samlade hos överläkaren på Kroppefjälls sanatorium, Dals Rostock, doktor C. V. Saedén. 

Sammanträdet blev det första distriktsmötet för det nya ”Dals scoutdistrikt”. De som var samlade var förutom dr. Saedén: Axel Dahlström, Åmål, Alf Björkengren, Mellerud samt kårcheferna i Håfreström, Bäckefors och Mellerud, d.v.s. Holger Gustavsson, Olof Waange och Kristian Wilhelmsson. Den 4 januari 1930 beslöt högkvarteret i Stockholm att godkänna det nybildade distriktet och utsåg dr. Saedén till distriktschef.

 

Redan innan distriktet var bekräftat av högkvarteret hölls i juli 1929 ett distriktsläger i Dals-Ed i samband med Dalslands järnvägs 50-årsjubileum. Året därpå hölls distriktslägret på en udde i sjön Kolungen, Gunnarsnäs med ett tjugotal scouttält och cirka 80 scouter. Tyvärr fick lägret avbrytas i förtid på grund av skyfallsliknande regn som nästan spolade bort lägret

I samband med det nya distriktet tillkom även fler kårer. 1930 i Dals Rostock (med Magnus Wolkert som kårchef) och Dals-Ed, 1931 i Kråkviken, Gustavsfors och Högsäter.


Foto från 1937 med Folke Bernadotte, Georg Högström, ordförande i Åmåls scoutkår och Magnus Wolkert, ordförande i Dals Rostocks scoutkår.

 

Text skriven av Filip Björndahl 20170918
Källor:
Böcker, Hembygden 1928, 1929, 1939, 1931, 1932 och 1933.
Protokoll från Dals scoutförbunds startmöte 17 mars 1929
Ansökning från Melleruds scoutkår 15 juli 1929
Text av Gunnar Ohlsson, f.d. avd.chef Håfreströms scoutkår i 20 år, f.d. distriktsordförande, 17 oktober 1989