Covid-19 anpassad verksamhet

1 augusti, 2021 av Filip Björndahl

Givetvis följer vi Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer när det gäller skydd mot smittspridning av covid-19.
Scouterna har också med anledning av covid-19 lämnat rekommendationer, dessa finns att läsa här: https://www.scouterna.se/covid19/

Alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, ska avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta.

Våra aktiviteter är för det mesta utomhus, med undantag för mindre grupper som kan samlas i lokalen eller i ladan.

Vi är under 50 personer. Om vi skulle bli fler delar vi upp oss till olika platser, Ekholmsskogen, Sunnanå, Scoutgropen och Scoutlokalen.