BALDERSNÄSLÄGER vecka 29

18 maj, 2020 av Filip Björndahl

In och anmäl er till årets Baldersnäsläger på den länk: Länk till anmälan

När: Den 12–18 juli 2020
Vi planerar för att kunna genomföra årets Baldersnäsläger, men vi är medvetna om att vi kan tvingas ställa in om inte Covid-19 restriktionerna hävs eller lättas. Vi kommer därför inte ta in lägeravgiften förrän sent. Vi återkommer när och hur betalning skall göras.
Betala INTE in någon lägeravgift ännu.

Däremot måste vi ha in anmälningar från de som är intresserade av att åka med på lägret.

Sista anmälningsdag är den 31 maj!!!

Baldersnäslägret är för scouter som är upptäckare och äldre. För att få följa med på lägret som scout skall man ha fyllt 10 år när lägret börjar, minst varit upptäckare under vårterminen 2020 samt innan lägret varit på hajk eller läger och sovit i tält. Vi kommer att organisera lägret på samma sätt som tidigare år. Detta innebär att varje patrull kommer att bestå av 5–6 scouter från olika kårer. Patrullerna kommer också att vara blandade med flickor och pojkar. Patrullindelningen skall vara klar före lägerstarten varför vi kommer att kalla till ett möte några veckor före lägret dit alla kårer som skall vara med på lägret bör skicka en representant så att vi tillsammans kan sätta ihop bra patruller för våra scouter. Eftersom matlagningen fungerar lite olika på olika läger kan det redan nu nämnas att på detta läger, lagar varje patrull själva sin egen mat på vedspisar. Vi har därför avsatt 2–2,5 timme i programmet per måltid. För ledare och ledarbarn kommer det finnas ett lägerkök som lagar maten.