”En gång scout – Alltid scout”

Som alla ideella verksamheter är vi beroende av bidrag från olika håll. Som stödmedlem kan du hjälpa vår verksamhet bli ännu bättre. Medlemsavgifterna som kommer från stödmedlemmar går oavkortat in i verksamheten. Det kan vara ett nytt tält som behöver inhandlas eller renovering av scoutstugan i Ekholmskogen. Vi har alla olika förutsättningar för hur mycket vi kan ge av oss själva, en del kan vara på kåren varje vecka, andra kan hjälpa till tre gånger om året och en del betalar endast in medlemsavgiften.

Oavsett vilket är ni alla värda mycket för kåren och även om man inte har någon tid att lägga på kåren har de allra flesta möjlighet att avvara 250 kronor om året för att underlätta arbetet i Melleruds scoutkår.

Som stödmedlem registreras du i kårens lokala medlemsregister men är inte medlem i Scoutförbundet. Stödmedlemmar har inte rösträtt på stämma.

Årsavgift: 250 kronor

Hur blir du stödmedlem i Melleruds scoutkår?

  • Sätt in 250 kronor på bankgiro 163-4559, märk med ditt namn.
  • Maila dina uppgifter till kassören Monica Björndahl: bjorndahl.monica@gmail.com

Kontaktperson